Ručno podesivi kreveti

kreveti & stolice,Ručno podesivi kreveti
  • Čvrsti kreveti pogodni za upotrebu u bolnicama i ambulantama
  • Elegantna konstrukcija sa širokim opsegom boja tapacirunga
  • Opremljeni pneumatskim podešavanjem dela za glavu