CardioPoint-Ergo

kardiologija & spirometrija,CardioPoint-Ergo
  • 12-kanalni sistem za stres-test monitoring i analizu
  • On-line EKG usrednjavanje 12 kanala
  • Dostupno za sve BTL-08 EKG aparate (osim SD1)
  • Brzo štampanje odabranih EKG traka
  • Visoko-kvalitetno procesiranje EKG signala zasnovano na vodećoj tehnologiji
  • Komunikacija sa velikim brojem traka i ergometara
  • Za više informacija o BTL stres-test softveru kliknite na proizvod koji je dat dole: Nadogradnja BTL-08 Win Ergo