Spirometrija

kardiologija & spirometrija,Spirometrija
  • Moderna kompaktna spirometrija za sprovođenje neinvazivnih testova funkcije pluća
  • Minimalnu cenu rada obezbeđuju senzori koji se mogu ponovo koristiti i lako se dezinfikuju
  • Merenja se izvode sa maksimalnom tačnošću i minimalnim otporom pri protoku vazduha - izlazeći u susret zahtevima ATS / ERS 2005
  • Ugrađeni senzori za automatsku BTPS korekciju rezultata pregleda
  • Mogućnost spirometrijske nadogradnje za BTL-08 EKG-ove - LC/LC Plus, LT/LT Plus i MT Plus