EKG Obrada podataka

kardiologija & spirometrija,EKG Obrada podataka
  • PC softver za obradu podataka jednostavan za korišćenje za 12-kanalno EKG snimanje
  • Skladištenje, monitoring, analiza i štampa EKG snimaka, on-line i off-line prenos i back-up
  • Dostupan za sve BTL-08 EKG aparate
  • Viskoko-kvalitetno procesiranje EKG signala zasnovano na vodećoj tehnologiji
  • Isplativo A4 štampanje na običnom kompjuterskom štampaču