BTL-1800 kardiološki krevet

kardiologija & spirometrija,tilt test,BTL-1800  kardiološki krevet

Sifra narudzbe:
T018.001v100

glavne karakteristike

  • Dizajniran u saglasnosti sa zahtevima za test
  • Visoko-sigurnosni nivo za operatera i pacijenta
  • Operativni dizajn
  • Robustna struktura