BTL-08 ABPM II

kardiologija & spirometrija,ABPM,BTL-08 ABPM II

24/48-časovni monitor krvnog pritiska

Sifra narudzbe:
C601.100v201

glavne karakteristike

 • Neinvazivni prenosni merač krvnog pritiska za 24 i 48 časovni kontinualni nadzor
 • Postepeno izduvavanje radi udobnosti pacijenta
 • Veliki LCD displej, lak za čitanje
 • Bešumni rad i lagani modul
 • Brza komunikacija između uređaja i PC
 • Analize krvnog pritiska
 • Grafička i tabularna interpretacija
 • Jednostavni, kratki, ali u potpunosti razumljivi izveštaji
 • Sadrži mnogobrojne funkcije za sigurnost pacijenta
 • U skladu sa oba standarda, BHS i AAMI
 • Pregled: Sistem kontroliše krvni pritisak 24 ili 48 sati, u regularnim intervalima koje je postavio doktor. Intervali merenja se mogu podesiti sa visokim nivoom fleksibilnosti. Dodatna merenja se takođe mogu pokrenuti. Dan/noć dugme omogućava prilagođavanje merenja pacijentovom stilu života. Važni događaji se mogu ručno markirati. Interna memorija ima dovoljno prostora za preko 600 merenja.
 • Evaluacija: Nakon pregleda, izmereni podaci se prebacuju sa uređaja na PC putem brzog optičkog kabla koji se povezuje na standardni USB port. ABPM se može povezati na bilokoji kompjuter. Softver sprovodi automatsku detaljnu analizu vrednosti krvnog pritiska sa kompletnim grafičkim i tabelarnim interpretacijama rezultata pregleda. Funkcije za prezentovanje i pravljenje izveštaja su pravolinijske i razumljive. Tačnost algoritma koji koristi ovaj uređaj je klinički testirana i zadovoljava BHS i AAMI kriterijume.
 • Štampanje: krajnji izveštaj može se sačiniti i odštampati, i može sadržati komentare doktora.