BTL CardioPoint-Ergo E600

kardiologija & spirometrija,stres-test sistem,BTL CardioPoint-Ergo E600

Komjuterizovani stres-test sistem sa E600 programskom edicijom

Sifra narudzbe:
C08ER.006v100

glavne karakteristike

  • Jednostavno korišćenje korisničkih alata
  • Automatsko BP i SPO2 merenje
  • Kompatibilan sa svim vodećim proizvođačima ergometara i tredmila (RAM, Lode, HP Cosmos, Trackmaster, Ergoline, Lode, Monark, Kettler, Seca)
  • Rezime rizika za predikciju smrtnosti
  • QT modul za analizu rizika naprasne srčane smrti
  • Detekcija & analiza aritmija
  • ST mape za detekciju ishemije
  • Napredna ST dijagnostika
  • Editovanje finalnih izveštaja