BTL-08 Spiro Pro sistem

kardiologija & spirometrija,spirometar,BTL-08 Spiro Pro sistem

portabilni stoni spirometar

Sifra narudzbe:
C08SP.002v400

glavne karakteristike

 • Portabilni stoni spirometar
 • senzori i plastični usnici koji se mogu dezinfikovati obuhvaćeni u standardnoj opremi
 • Integrisani štampač širine papira 112mm
 • Jeftina štampa na eksternim laserskim štampačima
 • Veliki ekran osetljiv na dodir u boji za jednostavniji i efikasniji rad
 • Prikazivanje u realnom vremenu grafova protok-zapremina i zapremina-vreme
 • Preklapanje više krivih na grafiku protok-zapremina
 • Automatska selekcija najboljeg testa sa ručnom korekcijom
 • Bronhoprovokativni & bronhodilatacioni testovi
 • Podrška za pedijatriju
 • Automatska interpretacija (Enright, BTS, ATS)
 • Automatska BTPS korekcija
 • Podesivi izlazni protokol
 • Forsirana spirometrija: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Starost pluća
 • Relaksaciona spirometrija: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC
 • Maksimalni kapacitet disanja: MVV, MVVf, MRf
 • Prediktivne vrednosti: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazil, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977
 • Spirometrijski modul takođe dostupan za izabrane BTL-08 EKG-ove (BTL-08 LC Plus, BTL-08 LC, BTL-08 LT Plus, BTL-08 LT, i BTL-08 MT Plus)