BTL CardioPoint-Spiro

kardiologija & spirometrija,spirometar,BTL CardioPoint-Spiro

PC-bazirana spirometrija

Sifra narudzbe:
C08SP.001v100

glavne karakteristike

 • USB konekcija
 • Precizan i higijenski merač protoka
 • Automatska BTPS korekcija
 • Prikazivanje krive u realnom vremenu, preklapanje više krivih
 • PRE/POST testovi
 • Procena starosti pluća
 • Pedijatrijski podsticaj
 • Automatska interpretacija (Enright, BTS, ATS)
 • Trendovi za više parametara
 • Lako vidljivi i izmenljivi izveštaji
 • Forsirana spirometrija: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Starost pluća
 • Relaksaciona spirometrija: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC
 • Maksimalni kapacitet disanja: MVV, MVVf, MRf
 • Prediktivne vrednosti: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazil, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977