BTL CardioPoint-Holter H300

kardiologija & spirometrija,holter ECG,BTL CardioPoint-Holter H300

3/7-kanalni holter sistem sa H300 programskom ediciju

Sifra narudzbe:
C08HOL.013v300 with languages: EN, DE, ES, RU

glavne karakteristike

 • 3/7-kanalno EKG snimanje
 • Do 7 dana monitoringa
 • Izuzetan kvalitet signala – 2000 Hz frekvencija uzorkovanja, 16-bitna digitalna rezolucija
 • USB, SD card, Wireless – komunikacija sa računarom
 • Detekcija i klasifikacija morfologija i ritmova
 • Analiza ST segmenta
 • Analiza QT segmenta
 • HRV analiza
 • Pejsmejeker detekcija i analiza
 • Editovanje finalnih izveštaja
 • 3/7-kanalni EKG Holter za 1-7 dnevni monitoring
 • Sopstveni displej: EKG signal se direktno prikazuje na uređaju tako da je korisnik u mogućnosti da odmah proveri kvalitet signala bez povezivanja na PC.
 • HR varijabilnost plus:Ova alatka prikazuje HR u formi trendova i statističkih markera. Svi su interaktivni za brži i direktniji rad.