BTL CardioPoint-Holter H100

kardiologija & spirometrija,holter ECG,BTL CardioPoint-Holter H100

3-kanalni holter sistem sa H100 programskom edicijom

Sifra narudzbe:
C08HOL.011v300 with languages: EN, DE, ES, RU

glavne karakteristike

  • 3-kanalno EKG snimanje
  • Do 48 časova monitoringa
  • Izuzetan kvalitet signala – 2000 Hz frekvencija uzorkovanja, 16-bitna digitalna rezolucija
  • USB, SD card - komunikacija sa računarom
  • Detekcija i klasifikacija morfologija i ritmova
  • Analiza ST segmenta
  • HRV analiza
  • Editovanje finalnih izveštaja
  • Sopstveni displej: EKG signal se direktno prikazuje na uređaju tako da je korisnik u mogućnosti da odmah proveri kvalitet signala bez povezivanja na PC.