Decapus II

kardiologija & spirometrija,EKG aparati u mirovanju,Decapus II

EKG vakum sistem elektroda

Sifra narudzbe:
C675.002v100

glavne karakteristike

  • Kompatibilam sa svim BTL EKG aparatima
  • Minimizira troškove EKG ispitivanja
  • Jednostavna upotreba
  • Lako zamenljivi filteri