BTL CardioPoint-ECG C600

kardiologija & spirometrija,EKG aparati u mirovanju,BTL CardioPoint-ECG C600

Kompjuterizovani EKG sistem sa C600 programskom edicijom

Sifra narudzbe:
C08ECG.003v100

glavne karakteristike

  • Urgentni EKG
  • Indikator postavke elektroda
  • Einthoven/Cabrera prikaz EKG kanala
  • Kaliper za manualna merenja
  • Editovanje finalnih izveštaja
  • Automatska tekstualna interpretacija
  • ST mape za lakšu detekciju infarkta miokarda
  • QT modul za analizu rizika naprasne srčane smrti
  • EKG talasne forme