BTL-08 SD3 EKG

kardiologija & spirometrija,EKG aparati u mirovanju,BTL-08 SD3 EKG

3-kanalni elektrokardiograf sa displejem

Sifra narudzbe:
C08SD3.001v120

glavne karakteristike

 • 3-kanalni EKG za štampanje i snimanje od 12 izvoda sa displejem
 • Grafički displej (70 x 36mm) prikazuje 1 izabrani izvod
 • Rezolucija ekrana (tačke): 128x64
 • Kombinovana alfanumerička i funkcijska tastatura
 • Indikator kontakta svake elektrode
 • Širina papira: 58mm
 • Tip papira: rolna
 • Tip štampe: termalni
 • Osetljivost: 2.5, 5, 10, 20mm/mV
 • Brzina papira: 5, 10, 25, 50mm/s
 • Prilagodljivi mrežni filter: 50-60Hz
 • Filteri mišićnog tremora: 25, 35Hz
 • Filteri bazne linije: 0.05 (3.2sec), 0.11 (1.5sec), 0.25 (0.6sec), 0.50 (0.3sec), 1.50 (0.1sec)
 • Štampani izvodi: 1, 3
 • Smeštanje 6 EKG snimaka (10 s duge trake))
 • 6 korisnički definisanih profila
 • Ručni i automatski režim rada
 • Dugo EKG snimanje
 • Prenos u realnom vremenu i sinhroni u automatskom režimu
 • Zaštita od defibrilacije
 • Detekcija pejsmejkera
 • Built-in accumulator
 • Rad na baterije ili mrežno napajanje
 • Celokupna EKG analiza i interpretacija rečima (model sa dijagnostikom)
 • Usrednjavanje EKG krivi (model sa dijagnostikom)
 • Priključivanje na PC softver za obradu podataka i dijagnostiku: BTL-08 Win - opciono
 • Povezivanje na kardio stres-test sistem: BTL-08 Win Ergo - opciono